?

Log in

No account? Create an account
intro - Chronisch Ziek [entries|archive|friends|userinfo]
Chronisch Ziek

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

intro [Feb. 16th, 2007|07:21 pm]
Chronisch Ziek

chronisch_ziek

[_saybia_]
Hallo ( aan de mensen die hier nog aanwezig zijn)

Ik ben Kaatje, 19 jaa oud en ik woon in België. 5 jaar geleden had ik de bloedziekte pycoplasma. En sindsdien is alles een beetje naar beneden gegaan. De afgelopen jaren heb ik chronisch vermoeidheid syndroom , chronische candida, chronische depressie en daarboven nog allerhande kwaaltjes en pijntjes.

Ik heb al meer dan één keer gehoord " het zit allemaal in je hoofd " " slaap wat meer " " ben je echt zo lui ? " enz enz

Hier heb ik natuurlijk geen boodschap aan en elke keer dat het gebeurd kwetst het.

Ik hoop dat er ooit iets op de markt komt dat geen experiment is en dat mij zal kunnen helpen. Maar voolopig doe ik zoals iedereen de hiermee rondloopt. Proberen , antibiotica , dieten , slapen , schema's en gewoon proberen het beste van mijn leven te maken.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: solanumoccultus
2007-02-18 05:25 pm (UTC)


Nogmaals welkom en dank je voor je verhaal.

Ik kamp zelf al ruim zeven jaar met chronische vermoeidheid en alles wat daar bij komt. Ik ben nu via een revalidatie arts terecht gekomen in een op maat gemaakt revalidatie traject en tot nu toe bevalt het goed. Ik ben bezig om ermee te leren leven.
(Reply) (Thread)