?

Log in

Oeps. - Chronisch Ziek [entries|archive|friends|userinfo]
Chronisch Ziek

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oeps. [Dec. 9th, 2005|11:00 am]
Chronisch Ziek

chronisch_ziek

[slechtheid]
Soms, als je net wakker bent, kijk je wel eens over dingen heen. Zoals mijn 2 bovenstaande berichten die niet voor jullie bedoeld waren, sorry. Ik weet niet of ik ze zelf weg kan halen?

Anyway, ik ben een chronisch psychische patient. Keywords zijn zo'n beetje: Angstoornis, PS:NAO, revisiderende depressie, misanthropie en toch wel het meest tekenend voor mezelf; zelfhaat.

Ben net [na 2 jaar] uitgepoept door een RCGGZ. Een opname die meer kapot heeft gemaakt dan treinen, scheermesjes en pillen bij elkaar. En daar ben ik pissig over. Ik leef met de gedachte dat ALS een RCGGZ je opneemt, ze je ook moeten helpen. En hulpenvragen heb je in vele soorten en mate.

Of niet dan?
linkReply