?

Log in

Chronisch Ziek [entries|archive|friends|userinfo]
Chronisch Ziek

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

intro [Feb. 16th, 2007|07:21 pm]
Chronisch Ziek

_saybia_
Hallo ( aan de mensen die hier nog aanwezig zijn)

Ik ben Kaatje, 19 jaa oud en ik woon in België. 5 jaar geleden had ik de bloedziekte pycoplasma. En sindsdien is alles een beetje naar beneden gegaan. De afgelopen jaren heb ik chronisch vermoeidheid syndroom , chronische candida, chronische depressie en daarboven nog allerhande kwaaltjes en pijntjes.

Ik heb al meer dan één keer gehoord " het zit allemaal in je hoofd " " slaap wat meer " " ben je echt zo lui ? " enz enz

Hier heb ik natuurlijk geen boodschap aan en elke keer dat het gebeurd kwetst het.

Ik hoop dat er ooit iets op de markt komt dat geen experiment is en dat mij zal kunnen helpen. Maar voolopig doe ik zoals iedereen de hiermee rondloopt. Proberen , antibiotica , dieten , slapen , schema's en gewoon proberen het beste van mijn leven te maken.
link1 comment|post comment

(no subject) [Feb. 6th, 2006|04:40 pm]
Chronisch Ziek

solanumoccultus
MigraineCollapse )
linkpost comment

Oeps. [Dec. 9th, 2005|11:00 am]
Chronisch Ziek

slechtheid
Soms, als je net wakker bent, kijk je wel eens over dingen heen. Zoals mijn 2 bovenstaande berichten die niet voor jullie bedoeld waren, sorry. Ik weet niet of ik ze zelf weg kan halen?

Anyway, ik ben een chronisch psychische patient. Keywords zijn zo'n beetje: Angstoornis, PS:NAO, revisiderende depressie, misanthropie en toch wel het meest tekenend voor mezelf; zelfhaat.

Ben net [na 2 jaar] uitgepoept door een RCGGZ. Een opname die meer kapot heeft gemaakt dan treinen, scheermesjes en pillen bij elkaar. En daar ben ik pissig over. Ik leef met de gedachte dat ALS een RCGGZ je opneemt, ze je ook moeten helpen. En hulpenvragen heb je in vele soorten en mate.

Of niet dan?
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]